Wednesday, February 23, 2011

Menulis sejarah.

Apa sahaja yang berkenaan sejarah, itu adalah cita-cita yang besar. Sekiranya sahaja kita mahu menulis sejarah secara fiksyen ataupun non-fiksyen, ada perkara asas yang sangat perlu kita mahirkan.

Bukanlah teknik penulisan itu yang perlu kita mahirkan. Bukan juga kaedah dan gaya bahasa yang perlu diusung ke sana sini. Paling asas ada dalam perkataan 'sejarah' itu sendiri.

Sesuatu menjadi sejarah selepas ia sudah lama terjadi. Namun bagaimana kita tahu sesuatu yang sudah lama itu terjadi? Daripada catatan-catatan orang terdahululah kita mengetahuinya. Sama ada melalui dokumen, surat-surat, buku, filem, dan gambar.

Inilah kemahiran asas yang perlu ada untuk mereka yang mahu menulis berkenaan sejarah. Kemahiran mencari dan mengumpul. Kita perlu mencari dan mengumpul fakta-fakta dan segala hal yang berkaitan dengan sejarah yang mahu ditulis. Kemahiran yang bertitik tolak daripada kerajinan kita.

Serajin manakah kita ke perpustakaan. Serajin manakah kita mencari maklumat di internet. Serajin manakah kita ke arkib negara, ke muzium dan sebagainya. Hanya dengan kerajinan itu, kita akan mampu mencari dan mengumpul banyak fakta.

Selepas adanya fakta-fakta, kita perlukan pula kemahiran kedua iaitu memilih fakta mana yang betul dan mana yang salah. Terlebih kritikal apabila ia berkaitan sejarah nabi junjungan kita dan para sahabatnya. Kemahiran ini sangat perlukan banyak membaca dan banyak bertanya. Malah untuk hal-hal tertentu, sangat perlu kita belajar dan menjadi pakar dalam bidangnya. Asas kemahiran ini adalah berani. Tidak ada penulisan sejarah untuk mereka yang ragu-ragu dan takut.

Katakanlah dua hal itu selesai, kemahiran ketiga inilah juga yang membuatkan ramai tidak mampu lagi menulis sejarah terutamanya fiksyen sejarah. Iaitu kemahiran menyusun fakta-fakta tadi bagi memudahkan penulisan. Mana satu yang perlu ditulis dahulu dan mana satu yang perlu diletakkan paling akhir.

Di sini sekali lagi, kerajinan bagi membaca itu yang utama. Membaca seluruhnya berkenaan sejarah itu dan mendapatkan gambaran seluruhnya berkenaan sejarah itu. Itu satu pembacaan yang sangat lama dan luas. Akhir semua itu, barulah kita mampu menuliskan apa sahaja berkenaan sejarah mengikut teknik dan kaedah penulisan yang kita banggakan dan mahir itu.

Kesimpulannya, untuk menulis sejarah, fiksyen dan non-fiksyen, tidak ada jalan yang mudah. Ini kerana sifat sejarah itu sendiri adalah sesuatu yang besar. Jadi untuk mereka yang bercita-cita besar, memang tidak ada jalan singkat ke arah mencapai cita-cita itu.

No comments: