Monday, April 07, 2008

Ralat (Dunia Ini Sederhana Kecil)
Muka surat 297

Nabi Noh tukar kepada Nabi Lut.

Ia amatlah dikesali.


No comments: