Thursday, June 14, 2012

kura-kura zaman sekarang

Kura-kura zaman sekarang,
Tidak mahu seperti dulu,
Dayung dicapai,
hanyut ke hulu,
tersangkut di celah batu,
Datang pendeta dari gua berkata,
"Kura-kura sudah hanyut kerana mengaku tahu berdayung."

Kura-kura dalam perahu,
Pura-pura tahu

No comments: